Skip survey header

הכנה לקראת הזמנת סקר

ברוכים הבאים

2. משימת הסקר:
(למשל: להבין כיצד לפנות טוב יותר לקהל במערך הפרסום, לגלות מהו הסיכוי וההיתכנות להכנסת מוצר מסוים, לחשוף את המניעים השליליים של הלקוחות בקשר למוצר/לשירות שלי, למפות את החשיפה והצריכה שלי ושל המתחרים, וכד').
4. לו"ז: